ระบบตรวจสอบยอดค้างชำระประจำเดือน

UDTSCC Monthly Pay Self-Service System.
<<<สถานะอัพเดทข้อมูล>>>
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต 1 ตรวจสอบยอดเดือน พ.ค. ได้แล้ว
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต 2 ตรวจสอบยอดเดือน พ.ค. ได้แล้ว
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต 3 ตรวจสอบยอดเดือน พ.ค. ได้แล้ว
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต 4 ตรวจสอบยอดเดือน พ.ค. ได้แล้ว
อัพเดทลูกจ้าง-ขรก.และบำนาญเขต สพม.20 ตรวจสอบยอดเดือน พ.ค. ได้แล้ว
โปรดอ่าน ข้อชี้แจงก่อนใช้งาน
1.กรอกเลขทะเบียนสมาชิก แล้วกดตรวจสอบ
2.ระบบช่วยตรวจสอบยอดค้างชำระรายเดือน กรณีสมาชิกเงินเดือนไม่พอหัก ระบบจะทำการแจ้งยอดที่ต้องชำระเพิ่มพร้อมช่องทางการชำระ
3.สามารถตรวจสอบได้เฉพาะสมาชิกที่สังกัดสพป.อด.1-4 และ สพม.20 เท่านั้นสมาชิกที่สังกัดหน่วยเบิกจ่ายเองตรวจสอบได้กับฝ่ายการเงินหน่วยของสมาชิกด้วยตนเอง
Copyright © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด