จัด ประชุมผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี