Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2564จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จัดประชุมตามมาตราการควบคุมโรคติดต่อ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รายงานผลการดำเนินการประจำ…