Menu Close

สัญลักษณ์ ส.ส.อด.หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

วงกลม หมายถึง การบริหารจัดการภายในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

สีฟ้า หมายถึง วันก่อตั้ง (วันศุกร์ ๒๖ เม.ย.๒๕๔๕ )

เสมา หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

รูปอนุสาวรีย์พระรูป  พลตรีพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หมายถึง  ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี